Chính sách bảo mật

Điều khoản & chính sách về quyền riêng tư của ứng dụng

Ứng dụng của chúng tôi là ứng dụng có thể đeo được với các tính năng như nhắc nhở tin nhắn, báo thức, nhắc nhở ít vận động và uống nước cũng như đếm bước tập thể dục. Nó cung cấp dịch vụ giám sát tập thể dục 24 giờ và hàng ngày.

Chúng tôi coi trọng và bảo vệ quyền riêng tư của tất cả người dùng của chúng tôi. Để cung cấp các dịch vụ chính xác và được cá nhân hóa, chúng tôi có thể sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của bạn theo chính sách bảo mật này. Thông tin của bạn được xử lý hết sức cẩn thận và sẽ không được chia sẻ mà không có sự cho phép của bạn.

Khi đồng ý với thỏa thuận sử dụng dịch vụ của Điện tử HLC, bạn chấp nhận chính sách bảo mật này. Nó áp dụng cho tất cả các dịch vụ của chúng tôi và chúng tôi có thể cập nhật nó mà không cần thông báo trước.

1. Phạm vi áp dụng:
a) Ở lần chạy đầu tiên, chúng tôi thu thập IMEI, AndroidID, địa chỉ MAC và OAID vì mục đích bảo mật.
b) Khi bạn đăng ký, chúng tôi thu thập thông tin cá nhân như ảnh hồ sơ, biệt hiệu, chiều cao, cân nặng, v.v.
c) Chúng tôi có thể lấy dữ liệu người dùng từ các đối tác kinh doanh một cách hợp pháp.
d) Theo dõi thao tác bao gồm đếm bước.
e) Để cung cấp dịch vụ, chúng tôi đồng bộ hóa Bluetooth, máy ảnh, sổ địa chỉ, bản ghi cuộc gọi, thông báo SMS và cuộc gọi với thiết bị thông minh của bạn.
f) Đối với các dịch vụ dựa trên vị trí, chúng tôi có thể sử dụng GPS, Wi-Fi, địa chỉ IP hoặc công nghệ khác. Vị trí GPS của bạn không được truy cập mà không có sự đồng ý của bạn và không được chia sẻ với bên thứ ba.

Chính sách này không áp dụng cho các hành động vi phạm pháp luật hoặc các quy tắc của HLC Electronics và các biện pháp được thực hiện để đáp trả.

2. Sử dụng Thông tin:

a) HLC Electronics sẽ không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các bên thứ ba không liên quan trừ khi bạn đồng ý hoặc khi cung cấp dịch vụ chung với bên thứ ba. Sau khi dịch vụ kết thúc, họ sẽ không truy cập thông tin của bạn nữa.

b) Chúng tôi nghiêm cấm bất kỳ bên thứ ba nào thu thập, chỉnh sửa, bán hoặc phổ biến thông tin cá nhân của bạn. Nếu bất kỳ người dùng nào tham gia vào các hoạt động như vậy, chúng tôi sẽ chấm dứt dịch vụ của họ ngay lập tức.

3. Công bố thông tin:

Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn trong các trường hợp sau:
a) Với sự đồng ý trước của bạn.
b) Để tuân thủ các yêu cầu pháp lý hoặc quy định, hoặc yêu cầu từ các cơ quan hành chính hoặc tư pháp.
c) Nếu bạn vi phạm các thỏa thuận dịch vụ của chúng tôi hoặc các luật liên quan.
d) Nếu bạn có liên quan đến tranh chấp sở hữu trí tuệ, chúng tôi có thể tiết lộ thông tin của bạn cho bên kia để giải quyết.
e) Các tiết lộ khác theo yêu cầu của luật pháp, quy định hoặc chính sách trang web.

4. Lưu trữ và trao đổi thông tin:

Thông tin của bạn sẽ được lưu trữ trên các máy chủ Ứng dụng và có thể được truyền và truy cập ở nước ngoài nơi HLC Electronics hoạt động.

5. SDK đối tác:

Sản phẩm của chúng tôi có thể chứa SDK của đối tác hoặc các ứng dụng tương tự. Nếu bạn sử dụng các dịch vụ của bên thứ ba như vậy trên nền tảng của chúng tôi, họ có thể thu thập và xử lý thông tin của bạn theo chính sách bảo mật của riêng họ. Các hoạt động của họ không nằm trong chính sách của chúng tôi. Nếu bạn còn băn khoăn, hãy liên hệ ngay với chúng tôi.

Đối với các đối tác bên thứ ba cụ thể và chính sách quyền riêng tư của họ, hãy xem liên kết sau:
a) SDK thu thập thông tin ngoại lệ lỗi thu thập thông tin sự cố ứng dụng: https://bugly.qq.com/v2/sdkDownload?id=fc9ecf70-3f8a-4f31-a559-adff50eeb535

6. Bảo mật thông tin:

a) Tài khoản Ứng dụng của bạn được bảo vệ bằng các tính năng bảo mật. Vui lòng giữ tên người dùng và mật khẩu của bạn an toàn. Chúng tôi sử dụng mã hóa để bảo vệ thông tin của bạn khỏi mất mát, lạm dụng và thay đổi. Tuy nhiên, không có biện pháp bảo mật nào là hoàn hảo trên internet.

b) Bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và chỉ chia sẻ khi cần thiết. Nếu bạn nghi ngờ có bất kỳ rò rỉ nào, đặc biệt là tên người dùng và mật khẩu của bạn trên Ứng dụng (Dafit, FitCloudPro, Wearfit Pro), hãy liên hệ ngay với dịch vụ khách hàng của chúng tôi. Chúng tôi sẽ thực hiện các hành động thích hợp để giải quyết vấn đề.