Quy trình và Dịch vụ ODM

Sơ đồ quy trình kinh doanh của ODM

quá trình oem của đồng hồ thông minh

Dịch vụ Phát triển Sản phẩm & Tùy chỉnh Đề án

Cung cấp giải pháp phần cứng thông minh

Thiết kế sản phẩm

thiết kế ID
Định nghĩa chức năng sản phẩm

Thiết kế cấu trúc sản phẩm

Định nghĩa kích thước cấu trúc MD
Kích thước bảng tiêu chuẩn

Lắp ráp thành phẩm

Sản xuất thử nghiệm lô nhỏ
kiểm tra sản phẩm

đồng hồ thông minh thông minh

Thiết kế PCB

Lựa chọn và hoàn thiện thành phần
Đầu ra bản vẽ thiết kế bảng

Phát triển phần mềm SCM

Phát triển giao diện vận hành phần cứng
Phát triển thuật toán thông minh
Phát triển phần mềm SCM
Phát triển chức năng sản phẩm
Đầu ra phần mềm SCM

Sản xuất PCBA

Thông số kỹ thuật kiểm soát tỷ lệ không hoạt động
Xử lý và sắp xếp bảng
Kiểm tra bảng

Gửi cho chúng tôi một cuộc điều tra