Chúng tôi đang ở đây để giúp bạn

Hãy liên hệ với chúng tôi hoặc chỉ cần thả một dòng ở đây. Công cụ hỗ trợ của chúng tôi sẽ đến với bạn rất sớm

Địa chỉ

Khu công nghiệp Xujingchang, Baoan, Thâm Quyến

Whatsapp

+86 13068708313
+86 18923706122